شناسه کالا
شرح نام کالا
وزن
ساده/پرینت
مبدء
تعداد
قیمت اعلامی
 
 
17254
تخم مرغ زرده معمولی
10.5
ساده
البرز
180
0
ارسال سناسه
خرید
17255
تخم مرغ زرده معمولی 
10.5
پرینت
البرز
180
 
 
 
17256
تخم مرغ زرده معمولی
10.9
پرینت
البرز
175
 
 
 
17257
تخم مرغ زرده معمولی
10.9
ساده
البرز
360
 
 
 
17258
تخم مرغ زرده معمولی
12.1
پرینت
البرز
360
 
 
 
17259
تخم مرغ زرده معمولی
12.4
پرینت
البرز
360
 
 
 
17260
تخم مرغ زرده معمولی
12.6
پرینت
البرز
360
 
 
 
17261
تخم مرغ زرده معمولی
11.0
ساده/پرینت
مرکزی
360
 
 
 
17262
تخم مرغ زرده معمولی
12.1
پرینت
البرز
360
 
 
 
17263
تخم مرغ زرده معمولی
11.5
ساده
مرکزی
360
0
 
 
17264
تخم مرغ زرده معمولی
12.5
ساده/پرینت
مرکزی
360
0
 
 
17265
تخم مرغ زرده معمولی
12.4
پرینت
قزوین
180
 
 
 
17266
تخم مرغ زرده معمولی
0.0
0
0
0
 
 
 
17267
تخم مرغ زرده معمولی
0.0
0
0
0
 
 
 
17268
تخم مرغ زرده معمولی
0.0
0
0
0
 
 
 
17269
تخم مرغ زرده معمولی
0.0
0
0
0
 
 
 
17270
تخم مرغ زرده معمولی
0.0
0
0
0
 
 
 
17271
تخم مرغ زرده معمولی
0.0
0
0
0
 
 
 
17272
تخم مرغ زرده معمولی
0.0
0
0
0
 
 
 
17273
تخم مرغ زرده معمولی
0.0
0
0
0
 
 
 
17274
تخم مرغ زرده معمولی
0.0
0
0
0
 
 
 
17275
تخم مرغ زرده معمولی
0.0
0
0
0
 
 
 
17276
تخم مرغ زرده معمولی
0.0
0
0
0
 
 
 
17277
تخم مرغ زرده معمولی
0.0
0
0
0
 
 
 
17278
تخم مرغ زرده معمولی
0.0
0
0
0
 
 
 
17279
تخم مرغ زرده معمولی
0.0
0
0
0
 
 
 
17280
تخم مرغ زرده معمولی
0.0
0
0
0
 
 
 
17281
تخم مرغ زرده معمولی
0.0
0
0
0
 
 
 
17282
تخم مرغ زرده معمولی
0.0
0
0
0
 
 
 
17283
تخم مرغ زرده معمولی
0.0
0
0
0
 
 
 

?به علت ترافیک خطوط در ساعت نشر آگهی و احتمال عدم توفیق در برقراری تماس جهت ثبت خرید و سفارش کالا شما می توانید جهت سهولت و سرعت عمل در خرید و سفارش کالا بدون فوت وقت شماره شناسه کالای انتخابی را به شماره (09122486708 ) پیامک نموده یا از طریق سامانه سفارش خرید خود را ثبت نمایید. بدیهی است بعد از انقضاء زمان اعتبار قیمتهای اعلام شده ??? تبادلات با قیمت توافقی معامله می گردد.

مطالب را خواندم : 1-پیامک کردم 2- می خواهم از طریق سایت سفارش دهم

image 25

Views: 732