محصولی جدید از تلاونگ

این بار تلاونگ
? با اطمینان از تجربه‌ی خود
? اعتماد شما
? و تداوم ضمانت کیفیت
مسیر نویی را برای خط تولید کنسانتره و مکمل‌های ویتامینه و معدنی خود متصور شده است

ادامه مطالعه

تفاله چغندر قند به عنوان خوراک تکمیلی دام و طیور

تفاله چغندر قند چیست؟ هنگامی که قند و دیگر مواد قابل استخراج از چغندر قند به همراه آب از آن گرفته می شود، تفاله چغندر قند حاصل می شو...

ادامه مطالعه