تهران

قیمت روز تخم مرغ(میثاق)

9k=
image 29
قیمت روز تخم مرغ(میثاق) 28
image 26
قیمت روز تخم مرغ(میثاق) 29
image 25
قیمت روز تخم مرغ(میثاق) 30
image 21
قیمت روز تخم مرغ(میثاق) 31
مرغ پرینت شانه سفید

1399/12/04
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0146.000
12.5149.000
12.0152.000
11.5155.000
11.0158.000
10.5161.000
10.0163.000
از میثاق
مرغ پرینت شانه سفید

1399/12/03
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0140.000
12.5143.000
12.0146.000
11.5149.000
11.0151.000
10.5153.000
10.0153.000
از میثاق
مرغ پرینت شانه سفید

1399/12/02
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0140.000
12.5143.000
12.0146.000
11.5149.000
11.0151.000
10.5153.000
10.0153.000
از میثاق
مرغ پرینت شانه سفید

1399/11/30
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0147.000
12.5150.000
12.0153000
11.5156.000
11.0159.000
10.5162.000
10.0165.000
از میثاق
مرغ پرینت شانه سفید

1399/11/29
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0152.000
12.5155.000
12.0158.000
11.5161.000
11.0164.000
10.5167.000
10.0170.000
از میثاق
مرغ پرینت شانه سفید

1399/11/28
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0150.000
12.5152.000
12.0155.000
11.5158.000
11.0162.000
10.5165.000
10.0168.000
از میثاق
مرغ پرینت شانه سفید

1399/11/27
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0150.000
12.5153.000
12.0157.000
11.5161.000
11.0165.000
10.5169.000
10.0172.000
از میثاق
مرغ پرینت شانه سفید

1399/11/26
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0160.000
12.5163.000
12.0167.000
11.5171.000
11.0175.000
10.5179.000
10.0182.000
از میثاق
مرغ پرینت شانه سفید

1399/11/25
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0167.000
12.5170.000
12.0175.000
11.5180.000
11.0184.000
10.5188.000
10.0190.000
از میثاق
مرغ پرینت شانه سفید

1399/11/24
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0170.000
12.5174.000
12.0179.000
11.5183.000
11.0188.000
10.5191.000
10.0193.000
از میثاق
مرغ پرینت شانه سفید

1399/11/23
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0170.000
12.5174.000
12.0179.000
11.5183.000
11.0188.000
10.5191.000
10.0193.000
از میثاق
مرغ پرینت شانه سفید

1399/11/22
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0170.000
12.5174.000
12.0179.000
11.5183.000
11.0188.000
10.5191.000
10.0193.000
از میثاق
مرغ پرینت شانه سفید

1399/11/21
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0170.000
12.5174.000
12.0179.000
11.5183.000
11.0188.000
10.5191.000
10.0193.000
از میثاق
مرغ پرینت شانه سفید

1399/11/20
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0170.000
12.5174.000
12.0179.000
11.5183.000
11.0188.000
10.5191.000
10.0193.000
از میثاق
مرغ پرینت شانه سفید

1399/11/19
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0168.000
12.5173.000
12.0178.000
11.5183.000
11.0188.000
10.5191.000
10.0193.000
از میثاق
مرغ پرینت شانه سفید

1399/11/18
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0165.000
12.5170.000
12.0175.000
11.5180.000
11.0185.000
10.5188.000
10.0191.000
از میثاق

مرغ پرینت شانه سفید

1399/11/17
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0165.000
12.5170.000
12.0175.000
11.5180.000
11.0185.000
10.5188.000
10.0191.000
از میثاق

مرغ پرینت شانه سفید

1399/11/16
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0165.000
12.5170.000
12.0175.000
11.5180.000
11.0185.000
10.5188.000
10.0191.000
از میثاق

مرغ پرینت شانه سفید

1399/11/15
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0167.000
12.5172.000
12.0177.000
11.5182.000
11.0187.000
10.5190.000
10.0193.000
از میثاق

مرغ پرینت شانه سفید

1399/11/14
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0170.000
12.5175.000
12.0180.000
11.5185.000
11.0190.000
10.5193.000
10.0195.000
از میثاق

مرغ پرینت شانه سفید

1399/11/13
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0170.000
12.5175.000
12.0180.000
11.5185.000
11.0190.000
10.5194.000
10.0197.000
از میثاق
مرغ پرینت شانه سفید

1399/11/12
مصوب 140.000

وزنقیمت بازار تهران
13.0167.000
12.5172.000
12.0177.000
11.5182.000
11.0187.000
10.5190.000
10.0193.000
از میثاق

بازدیدها: 805

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *